thumbnail image
DEN DIGITALA DUKEN: INTERVJU MED DANIEL FLEUR

Vad händer när den digitala världen möter målarduken? I en serie intervjuer undersöker Sveriges Konstföreningar hur den digitala bildvärldens estetik och teknik påverkar och förnyar traditionella konstnärliga uttryck.

3 min read

Först ut är konstnären Daniel Fleur som gick ut Konsthögskolan i Malmö 2018 och vars oljemålningar med lågupplösta motiv där den digitala närvaron är tydlig i form av målade pixlar har väckt stor uppmärksamhet och redan gjort honom till ett namn på den svenska konstscenen.

När började du intressera dig för att använda och undersöka digitala bilder som förlaga till dina målningar?

Mitt intresse av att använda mig av den digitala bilden började på allvar under mitt läsår på Gerlesborgsskolan i Bohuslän 2012-2013. Jag gjorde ett projekt utifrån en bild ur IKEA-katalogen. Katalogbilden för den svenska marknaden hade en kvinna centrerad i en badrumsbild, medan kvinnan i samma katalogbild för Saudiarabiens marknad hade retuscherats bort. 

Jag gjorde först en målning efter den svenska katalogbilden och dokumenterade sedan steg för steg då hon målades över så att målningen överensstämde med den Saudiarabiska katalogbilden. Det färdiga verket blev både en målning och ett bildspel som spelades upp vid sidan av målningen.

Var det självklart att du skulle syssla med stora oljemålningar. Man kunde tänka sig att du bara arbetade digitalt i datorn med dina motiv och sedan printade ut dem på en duk?

I början, när jag just skaffat en instagram-profil, visste jag inte hur jag skulle använda mig av det för att kommunicera och dela med mig av mitt måleri. Då tyckte jag det var problematiskt att jag inte kunde kommunicera materialiteten i mitt måleri på samma sätt som ett fysiskt möte med dem. Trots att väldigt mycket av det måleri jag själv studerar mestadels skett via en skärm. Numera tycker jag det är intressant när information byter form, från fysisk information till digital information, och tvärtom.

Storleken på mina arbeten har inte varit självklar, där har jag varierat. För min del handlar det, kort och gott, om färgen och dukens fysikalitet. Det är något i materialarbetet som jag inte kan vara utan. Jag har planer framöver att arbeta med att printa digitalt måleri, men inte för att utesluta utan för att kombinera.

Det jag tycker är intressant är när målningarna får en ”dubbel natur”, det vill säga ett digitalt utseende, samtidigt som målningarna är uppenbart fysiska.

Kan du berätta lite om din arbetsprocess från att du hittar ett motiv till tavlan är färdig?

När jag studerade på Konsthögskolan deltog jag i en kurs som gjordes i samband med konstmuseet i Malmö. Kursen gick ut på att vi skulle studera museet som kontext. I kursen ingick även en gestaltande del. Jag valde att studera museets samling av Carl Fredrik Hill. På grund av museets stora samling fick jag en pdf över de efterfrågade verk, varav samtliga visade sig var pixliga miniatyrbilder. Några av dessa miniatyrbilder valde jag sedan ut för att studera närmare och resulterade i några målningar. Denna bildprocess och bildförvandling har satt tydliga avtryck i mitt sätt att arbeta med mina målningar idag.

Mer om Daniel Fleur hittar du här