thumbnail image
COVID 19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör nu vårt bästa för att anpassa våra utställningar att följa de riktlinjer som rekommenderas . Våra lokaler är 300 m2  fördelade på 2 salar. Vi tar in högst 30 personer inklusive personal. Vi  tillhandahåller handsprit.

Så här kan du som besökare hjälpa till: Håll avstånd till andra människor och kom inte om du känner dig sjuk. Du är välkommen när du frisknat till.