thumbnail image
COVID 19

Konsthallen följer och bevakar Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att du som besökare kan vistas tryggt i våra lokaler.
Just nu råder inga begränsningar i besöksantalet. Känner du dig osäker ring  08 - 590 94850 för mer information.
Vi  tillhandahåller handsprit.

Så här kan du som besökare hjälpa till: Håll avstånd till andra människor och kom inte om du känner dig sjuk. Du är välkommen när du frisknat till.