thumbnail image
BLI EN VINNARE PÅ DIGITALISERINGEN

Företag med konst och kultur i blodet har generellt högre tillväxt och lönsamhet än företag utan. Flera undersökningar visar också på positiva effekter hos företag när man tittar på hur de lyckats ställa om till sin omgivning och digital utveckling.

Här kommer 5 tips till konstföreningar som vill mer och vill komma ifatt utvecklingen och växa med sina medlemmar och omgivning.

Automatisera monotona arbetsuppgifter

Automatisera repetitiva sysslor som medlemshantering, utskick, eller medlemsavgifter – och det blir enklare att locka och behålla medlemmar samtidigt som ni frigör tid som kan läggas på kreativare uppdrag. 

Hur möter ni medlemmarna digitalt?

En förklaring till att vissa föreningar är mer framgångsrika (dvs växer) är hur de möter sina kunder digitalt. Som konsumenter har vi snabbt blivit mycket mer kräsna. Det måste vara enkelt och smidigt att integrera digitalt med er förening: bli medlem, betala avgift, anmäla sig till aktivitet och få tillgång till bra konst hemifrån soffan.

Jobba medvetet med data och information

Föreningar i alla storlekar samlar in information om sina medlemmar. Men det är framför allt vissa föreningar som använder informationen på ett organiserat sätt så man når ut till sina medlemmar med mer träffsäkra erbjudanden som engagerar och skapar buzz.

Har ni testat med flexibla medlemsvillkor? 

Tjänster som Netflix och Storytel låser inte in sina kunder i långa avtal utan erbjduer flexibla villkor. Deras styrka speglas i deras innehåll och kunder attraheras och stannar kvar med anledning av detta. 

Konstföreningar kanske skulle kunna inspireras av dessa? Testa digitala lösningar som gör det möjligt för medlemmar att delta effektivt var och när det passar dem bäst. 

Outsourca IT

Genom att samarbeta med kunniga företag kan ni bli av med tekniska bekymmer som kan störa och ta tid. Tid och energi som ni istället kan lägga på saker som ingen extern partner gör bättre än ni själva. Därtill är det smått omöjligt att hänga med i teknikutvecklingen. 

Vi hjälper er gärna att upptäcka fler fördelar med SaaS som tjänst. Att jobba med digitala verktyg som molnlösningar, videomöten och chattar är en självklarhet!