thumbnail image
ÅRSHANDLINGAR 2018

Se bifogat bilder med Konstföreningens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för 2018.