thumbnail image
ART MOMENTS

ART MOMENTS 

Föredrag, soppluncher och samtal i samarbete med Uppsala konstmuseum. Art Moments är en programserie där konststaden Uppsala kartläggs genom konstnärens, skribentens, kulturarbetarens eller konstsamlarens personliga berättelse. Tid och plats blir betydelsefullt i mötet med konstverk eller konstnärskap.

Mer info: Lyssna ur arkivet