thumbnail image
ÅRSMÖTE 2020

Konstklubben Orren

Årsmötet för konstklubben Orren var planerat till den 18 mars 2020. Då befann vi oss precis i början av den pandemi som fortfarande präglar vårt samhälle. 

Vi ställde in årsmötet och tänkte att självfallet kan vi återkomma i höst. 

Hösten är här och fortfarande lever vi med restriktioner kopplande till covid-19.

Ett årsmöte för konstklubben Orren, för verksamhetsåret 2019 behöver hållas. Styrelsen har nu beslutat om att det ska hållas per capsulam. Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder ”genom en kapsel”. Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna, i det här fallet föreningens medlemmar, möts.

Årsmötet anses vara öppet från det att handlingarna skickas ut och tills det årsmötet formellt avslutas, det vill säga från kl.12.00 den 12 oktober till kl.12.00 den 26 oktober 2020.

Nedan finner du årsmötets dagordning tillsammans med förslag till beslut. Om du instämmer i förslaget till beslut så behöver du inte höra av dig, vi räknar det som ett ”ja”. Om du vill rösta ”nej” eller har frågor eller andra förslag till beslut så är du välkommen att höra av dig till styrelsen genon att klicka på länken:  Mail  eller ringa ordförande Maria Modin på mobilnummer 070-688 71 64.

Nedan finns länkar till årsmöteshandlingar för 2019 (som inkluderar den årsredovisning och resultat- och balansräkning som hänvisas till i dagordningen), revisorsberättelsen och valberedningens förslag. 

Vi återkommer med information om utlottning av 2019 års konst.

Med förhoppning om att snart kunna ses igen!

Styrelsen 

Dagordning och förslag till beslut
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag