thumbnail image
ÅRSAVGIFT 2021

Det är dags att förnya ditt medlemsskap i Hjo konstförening. Årsavgiften för 2021 är oförändrat 200 kr per medlem. Du betalar enklast avgiften på föreningens Plusgiro 46 04 84-9. Glöm inte att ange ditt namn.

Om du inte längre vill vara medlem i konstföreningen är vi tacksamma om du meddelar detta till föreningens kassör: Per-Åke Johansson, tel: 070-585 83 98, e-post: per-ake.hjo@telia.com