thumbnail image
ÅRSAVGIFT 2024

Det är dags att förnya ditt medlemsskap i Hjo konstförening. Årsavgiften för 2024 är oförändrat 200 kr per medlem. Du betalar avgiften på föreningens Plusgiro 46 04 84-9 eller med Swish till nummer 123 435 37 02. Glöm inte att ange ditt namn.

Om du inte längre vill vara medlem i konstföreningen är vi tacksamma om du meddelar detta till föreningens kassör: Per-Åke Johansson, tel: 070-585 83 98, e-post: per-ake.hjo@telia.com