thumbnail image
ÅRETS FÖRSTA UTSKICK TILL MEDLEMMANA

Utskicket gjordes per post den 9 februari. Tack till alla som redan har registrerat sin email-adress på hemsidan. 50% av medlemmarna är nu registrerade där.