thumbnail image
ÅRET VINNARE NR 1 JULSALONGEN 2020


Grattis Elin Olsson som blev årets vinnare nr 1 i Julasalongen 2020. Elin valde verket Casing Shadows av fotogaf Johan Strindberg. Stort Grattis övriga 8 vinnare.