thumbnail image
VÅRENS PROGRAM

KOMMANDE PROGRAM VÅREN 2021

UPLANDS KONSTFÖRENING

Vi planerar flera program och återkommer med fakta om programpunkterna. 

Vi hoppas på och planerar inför en höst med flera intressanta och roliga programpunkter, både digitala och fysiska träffar. Fram tills vi vet hur läget utvecklas kommer vi att lägga ut digitala konstevenemang som är öppna för alla medlemmar.