thumbnail image
ÄNNU EN TAVLA ÅKER PÅ INRAMING

  

Foto av Gabriel Riveros, på väg till ramverkstaden. Ett av de verk vi köpt till nästa lotteri.