thumbnail image
Avslutad 31 aug 2019

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM, SKULPTURUTSTÄLLNING I PARKEN VID LÖFSTADSSLOTT